Lejebetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Aabybro Telt- & Serviceudlejning
CVR-nr.: 30217861
Adresse: Søndre Rønvej 2, 9440 Aabybro
E-mailadresse: kontakt@aabybrotelte.dk
Telefonnummer: 9824 3524

Betaling

 • Lejeaftalen er først bindende, når lejer har modtaget en e-mail med ordrebekræftelse inkl. Afhentningstidspunkt og pris på levering.
 • Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
 • Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusive Færøerne og Grønland.
 • Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
 • Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.

Levering og leje

 • En lejeperiode anses for værende brug af det lejede én gang, hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede bedes du/I kontakte os herom.
 • Når de lejede produkter er afhentet, eller leveret til lejer, er produkterne lejers ansvar og de skal returneres uden fejl og mangler.
 • Ved afhentning skal de lejede produkter transporteres på en lukket trailer.
 • Udlejning af de lejede produkter til tredjepart er ikke tilladt.
 • Beskadiget udstyr mm. erstattes til dagspris af lejeren, derfor skal reklamationer ske inden ibrugtagning og inden for 24 timer efter modtagelse af varer. Lejeren er ansvarlig for at efterse lejede produkter ved modtagelse og hæfter for eventuelle defekter ved returnering hvis eventuelle fejl og mangler ikke er rapporteret inden ibrugtagning og inden for 24 timer efter modtagelse af varer.
 • Ved levering skal Aabybro Telt- & Serviceudlejning gøres opmærksomme på vanskelige leveringsforhold (lang gåafstand fra bil, trapper o. lign.) samt hvilket underlag teltet skal sættes op på. (græs, asfalt, strand etc.)
 • Service leveres i stueplan, i carport/garage eller lign. og skal ligeledes stilles tilbage her til afhentning.
 • Det udlejede udstyr er tyveriforsikret (under forudsætning af at udlejningsudstyret er opbevaret i aflåst lokale). Lejer hæfter for den gældende selvrisiko på 5.400 kroner. Forsikringen dækker dog ikke hærværk som erstattes af lejer til nypris.
 • For at sikre os, at vi har de duge, servietter og viskestykker på lager, som du/I skal bruge, så er der følgende forholdsregler. Er arrangementet midt på ugen (mandag-torsdag), skal bestilling af duge, servietter og viskestykker ske senest søndag 14 dage før, men er det sidst på uge (fredag-søndag), så skal vi senest have jeres ordre senest om søndagen ugen før.
 • Duge, servietter og viskestykker leveres af ekstern leverandør og leje betales derfor om det er brugt eller ej.

Betingelser

1. Hoppeborg og rodeotyr

 • Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgen/rodeotyr med mindre andet er aftalt. Denne person har ansvaret for, at ingen af de, der benytter hoppeborgen har fodtøj på, hænger eller kravler på siderne og at hoppeborgen er forsvarlig fastgjort med reb/pløkker, eller på anden vis er forsvarligt fastgjort.
 • Det er lejers ansvar, at opsynspersonen er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel.
 • Hoppeborge må ikke stille på grus og sten
 • Aabybro Telt- & Serviceudlejning kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader forudsaget ved brug af hoppeborge eller rodeotyr.
 • Grundet det danske vejr kan hoppeborgen og rodeotyren være våde, men ved opstart tørres de hurtigt. Der ydes ikke kompensation for dette.
 • Der gives ingen afslag på lejeprisen, hvis der er tale om utilstrækkelig strømforsyning eller under lejemålet opstår materielle skader.

2. Fadølsanlæg

 • Et fadølsanlæg kræver meget strøm, da det er en “lynkøler” (230 volt – 8 amp.)
 • Vær opmærksom på, at håndtag skal lukkes op ved ombytning af fustager, da gummipakningen ellers kan tage skade og øllet vil komme til at skumme.
 • Ikke brudte fustager tages retur mod gebyr på 50 kr.

3. Softice

 • En softicemaskine kræver meget strøm, da det er en ”lynkøler” (230 volt – 8 amp.)
 • Det er vigtigt at maskinen ikke kører tør for soft ice mix, da sneglen derved vil sætte sig fast Hvis dette sker, skal maskinen slukkes øjeblikkeligt – ellers vil maskinen brænde sammen.
 • Ikke brudte softice mix tages retur u/b.

4. Slushice

 • Sneglen skal altid køre rundt. Hvis sneglen slukkes, vil der dannes isklumper og ved start af snegl igen, vil disse ødelægge gearmotor og snegl.
 • Må ikke fryse døgnet rundt, slukkes om natten.
 • Når slush ice saften når minimum, fyldes der helt op til max.

5.Telte

 • Vi skal kunne parkere med bil i 2-3 timer ved aflæsning/pålæsning. Kan dette ikke lade sig gøre vil ekstra timeforbrug blive faktureret.
 • Hvis der er over 15 meters gåafstand mellem bil og telt eller trange adgangsforhold, skal kunde stille med 1-2 mand til at hjælpe. Kan kunde ikke dette, vil ekstra tid blive faktureret.
 • Der skal være kørefast vej og fri for træer/grene til opstillingsstedet (bredde 3 meter – højde 3,5 meter.)
 • Der skal min. være ½ meter friplads rundt om teltet til opsætning/nedtagning.
 • Vi opstiller kun telte på fast underlag, ikke på jord og sand, teltet skal ligeledes kunne fastgøres med pløkker.
 • Telt og gulv vil blive opstillet efter terræn, Aabybro Telt- & Serviceudlejning påtager sig ikke ansvar for ujævnt terræn.
 • Normalt leveres et telt med halvdelen af siderne med vinduer og den anden halvdel uden.
 • Opsætning/nedtagning af lys sørger kunden selv for.
 • Der må ikke benyttes terrassevarmere i teltet, kun godkendt varme.
 • Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad. Der må ikke anvendes fakler eller olielamper i teltet eller i dets nærhed, da det ødelægger teltdugen. Dog må stearinlys gerne bruges.
 • Der må IKKE klæbes eller opsættes skilte med tape på teltdug eller aluprofiler.
 • Dagen efter arrangementet vaskes gulvet og klistrede pletter fjernes med børste.
 • Ved tilsmudsning af telt, vil denne rengøring pålægges lejer efter timeforbrug.

6. Borde/Stole

 • Skal altid stå i tørvejr, og må ikke stilles på græs uden aftale med Aabybro Telt- og Serviceudlejning.
 • Borde/stole afsættes i stueplan, i carport/garage eller lign. og skal ligeledes stilles her tilbage til afhentning.
 • Stole skal være rengjort og borde aftørret ved afhentning.
 • Aabybro Telt- & Serviceudlejning holdes ikke ansvarlig for eventuelle mærk, ridser eller andet ved brug af stole og borde indendørs.

7. Andre elektriske apparater

•    Ændringer må under ingen omstændigheder ikke foretages. Dette medfører erstatningspligt til nypris.

Fortrydelsesret

 • Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved, at sende en skriftlig afbestilling til kontakt@aabybrotelte.dk mærket ”Afbestilling”. Bemærk at bestillingstidspunkt, navn og adresse samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen.
 • Ved afbestilling mellem 30-10 dage før brugsdato faktureres 50 % af fakturabeløbet. Ved senere afbestilling betales fuld leje.
 • Det er muligt at ændre i sin ordre indtil 14 dage før arrangementet på følgende mail: kontakt@aabybrotelte.dk, hvorefter der vil blive pålagt et gebyr på 100 kr. per ændring.
 • Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
 • Returnering
 • Tape må ikke påsættes på teltduge og stænger i så fald vil lejer blive pålagt rengøringsafgift af dette. Derudover er tilberedning af mad inde i teltene ligeledes også forbudt med mindre andet er aftalt på skrift. Dette vil også medføre rengøringsafgift. Dertil må der kun anvendes godkendt varme og IKKE terrassevarmere, fakler eller olielamper
 • Efter arrangementet vaskes gulvet og klistrede pletter fjernes med børste (kun ved plastikgulv). Ved tilsmudsning af telt og gulv, vil denne rengøring pålægges lejer efter timeforbrug.
 • Prisen på leje af duge, servietter og viskestykker er inklusiv vask og strygning, dog skal det lejede rystes og returneres i medfulgt pose.
 • Alt porcelæn/bestik/glas og drikkeglas er inklusiv opvask.
 • Alt sættes tilbage i de kasser de blev leveret i.
 • Duge rystes og leveres tilbage i den medfulgte pose.
 • Hvis der aftales levering/afhentning pålægges der lejer et leveringsgebyr. Store telte udlejes kun inkl. levering/afhentning.
 • Levering af lejet udstyr fra Aabybro Telt- og Serviceudlejning sker på det sted og tidspunkt, der blev aftalt ved bestillingen. Leveringen anses for sket, når kunden har fået det lejede udstyr udleveret. Lejer kan pålægges ekstra leveringsomkostninger ved etagelæsning, ekstra lange bæreveje og lignende.

Persondatapolitik

For at du kan indgå en lejeaftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
 • Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 •  Personoplysningerne registreres hos Aabybro Telt- & Serviceudlejning og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 •  Den dataansvarlige på aabybrotelte.dk er Lars Holm Christensen.
 •  Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
 •  Som registreret hos Aabybro Telt- og Serviceudlejning, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: kontakt@aabybrotelte.dk.

Klageadgang

 • Hvis du vil klage over dit lejemål, skal du rette henvendelse til kontakt@aabybrotelte.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 • Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret 21.02.2018