Pakkevejledning

Inden du pakker hoppeborgen ned, så sørg for at der ikke ligger glemte ting, tøj osv. derinde.
Hvis hoppeborgen er blevet våd af regn, tørres den, for så vidt muligt inden nedpakningen.
Hvis det ikke er muligt at tørre hoppeborgen på stedet, anbefales det at slå hoppeborgen op senere for at få den tørret igennem. Herved sikres længst levetid. Hoppeborgen må ikke stilles på grus og sten.

  1. Sluk for strømmen til hoppeborgen, tag blæseren fra og åben for udblæsningshullet.
  2. Lad gerne hoppeborgen ligge i 10-15 min. så det meste luft kommer af den.
  3. Træk bagvæggen ind og læg den ind mod midten og sørg for at, at den bliver bredt ud, så hoppeborgen bliver så glat som mulig. Tag herefter modsatte side og gør det samme, hvor der nu skulle være dannet en perfekt firkant.
  4. Fold den ene side ind til midten og derefter den anden.
  5. Lad hoppeborgen ligge nogle minutter, så vægten kan hjælpe med at få den resterende luft ud.
  6. Fold igen på midten.
  7. Rul fra fronten mod bagenden, hvor udluftningssiderne er. På den måde kan du få det sidste luft ud, når du ruller den sammen. Når der er en halv meter igen, pakkes udluftningsstudserne ind over hoppeborgen, så den ikke stikker ud til sidst.
  8. Til sidst sættes spændebåndet omkring hoppeborgen og den er nu klar til at komme på pallen.